قیمت فوم سقفی17 اسفند 1392

فوم سقفی کندسوز کره ای با تراکم ( دانسیته ) 9.5 تا 10.5
ابعاد محصول نوع قیمت به تومان (هرعدد)
20*66*100 فوم سقفی کندسوز کره ای تراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.5 6000
25*66*100 فوم سقفی کندسوز کره ای تراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.5 7400
20*50*200 فوم سقفی کندسوز کره ای تراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.5 8800
25*50*200 فوم سقفی کندسوز کره ای تراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.5 10700
منبع : قیمت آهن

 

 

پاسخ ترک