قیمت قوطی و پروفیل 13 بهمن 1393

قوطی و پروفیل

« قیمت قوطی و پروفیل برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز پروفیل ضخامت میلیمتر طول متر قیمت
700 10*20_10*25_10*30_10*40 (ریزبار) 2 6  2450
701 20*20 2 6  1940
702 40*40_30*30_40*80 و… ( درشت بار ) 2 6  1900
703 90*90 2 6  1940
704 60*40_50*50_100*100 و … ( درشت بار ) 2.5 6  1900
705 100*100_120*120_140*140 و… 4 12  2050
706 140*140_160*160_180*180 و… 5 و 6 12  2460
707 چارچوب فرانسوی 2 6.6  2000
708 پروفیل مبلی 1و0.9 6  2870
709 لوله مبلی بیضی و گرد 1و0.8 6  2840
710 ورق ذوزنقه 2 1*2  2100
711 ورق سیاه 2 1*2  1980
712 پروفیل زد z 2.5 سفارشی  2100
713 پروفیل زد z 3 سفارشی  2050