قیمت ورق 14 بهمن 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کد سایز محصول نوع طول قیمت
400 ورق 8 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2000
401 ورق 10 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2000
402 ورق 10 میل ورق قطعات داخلی 6 1940
403 ورق 12 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2000
404 ورق 12 میل ورق قطعات داخلی 6 1950
405 ورق 15 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2000
406 ورق 15 میل ورق قطعات داخلی 6 1940
407 ورق 20 میل ورق کاویان فابریک 6 1930
408 ورق 20 میل ورق قطعات داخلی 6 1910
409 ورق 25 میل ورق کاویان فابریک 6 1930
410 ورق 25 میل ورق پارس داخلی 6 1920
411 ورق30 میل ورق کاویان فابریک 6 1950