قیمت صفحه ستون و بولت 3 اسفند 1393

 

قیمت بولت 

« قیمت بولت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

 

کد سایز طول رزوه نوع بولت قیمت
900 18 10 cm میلگرد فابریک 2280
901 18 15 cm میلگرد فابریک 2380
902 20 10 cm میلگرد فابریک 2180
903 20 15 cm میلگرد فابریک 2190
904 25 10 cm میلگرد فابریک 1890
905 25 15 cm میلگرد فابریک 1900
906 28 10 cm میلگرد فابریک 1920
907 28 15 cm میلگرد فابریک 1930
908 32 10 cm میلگرد فابریک 1940
909 32 15 cm میلگرد فابریک 1950

 

قیمت مهره بولت

کد سایز محصول قیمت هر عدد
910 16 مهره بولت 200
911 18 مهره بولت 250
912 20 مهره بولت 300
913 22 مهره بولت 450
914 25 مهره بولت 700
915 30 مهره بولت 1300

 

قیمت صفحه ستون

« قیمت صفحه ستون برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز(mm) محصول نوع قیمت
916 8 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2030
917 10 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2000
918 12 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2000
919 15 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1990
920 20 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1980
921 25 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1980
922 30 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1980

  اجرت سوراخکاری با دریل 500 تومان تا سایز 22 بالای سایز 22 توافقی میباشد

سوراخ کاری با دریل با دقت 2 میلیمتر میباشد

اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان تا سایز 22 و بالای سایز 22 توافقی میباشد

سوراخ کاری با پانچ با دقت 5 میلیمتر میباشد