قیمت ناودانی

فی آهن

[x_blockquote type=”center”][highlight]جهت اخذ خرید و تائید نهایی با ما تماس بگیرید. [/highlight] [icon type=”phone-square”] 02166316099 [/x_blockquote]

[x_blockquote type=”center”] [highlight type=”dark”] تاریخ بروز رسانی قیمت [/highlight] [icon type=”calendar”] امروز ۰۳ آبان ۱۳۹۵ [/x_blockquote]

محصول قیمت وزن
ناودانی 3 خارجی 6 متری

5,200تومان

25
ناودانی 4 خارجی 6 متری

3,150تومان

12و17
ناودانی 5 خارجی 6 متری

3,150تومان

23و34
ناودانی 6 ایرانی 6 متری

1,730تومان

30
ناودانی 8 ایرانی 6 متری

1,700تومان

43
ناودانی 10 ایرانی 6 متری

1,675تومان

53
ناودانی 12 ایرانی 6 متری

1,675تومان

64
ناودانی 14 ایرانی 6 متری

1,675تومان

75
ناودانی 16 ایرانی 6 متری

1,675تومان

85
ناودانی 16 خارجی 12 متری

2,480تومان

225
ناودانی 18 خارجی 12 متری

2,480تومان

265
ناودانی 20 خارجی 12 متری

2,650تومان

303
ناودانی 22 خارجی 12 متری

2,650تومان

353
ناودانی 24 خارجی 12 متری

2,550تومان

405
ناودانی 26 خارجی 12 متری

2,850تومان

665
ناودانی 28 خارجی 12 متری

2,950تومان

710
ناودانی 30 خارجی 12 متری

2,950تومان

770

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

فی آهن – آهن آلات حیدری