قیمت تیرآهن – فی آهن

[x_blockquote type=”center”][highlight]با ما تماس بگیرید [/highlight] [icon type=”phone-square”]  02166316099 [/x_blockquote]

[x_blockquote type=”center”] [highlight type=”dark”] تاریخ بروز رسانی [/highlight]   [icon type=”calendar”]   امروز ۰۷ فروردین ۱۳۹۶   [/x_blockquote]

با ورود به لینک زیر عضو بوت تلگرام فی آهن شوید

 https://telegram.me/ahanbot

محصول قیمت
تیرآهن 8 ترکیه 60 کیلو

157,000تومان

تیرآهن 10 ترکیه سبک 64 کیلو

252,000تومان

تیرآهن 10 ترکیه سنگین 100 کیلو

282,000تومان

تیرآهن 12 ترکیه سبک 64 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 12 ترکیه سنگین 95 کیلو

237,000تومان

تیرآهن 12 اصفهان 125 کیلو

245,000تومان

تیرآهن 14 اصفهان 155 کیلو

288,000تومان

تیرآهن 14 یزد 133 کیلو

212,000تومان

تیرآهن 14 کرمان 135 کیلو

220,000تومان

تیرآهن 14 اهواز 135 کیلو

230,000تومان

تیرآهن 16 اصفهان 192 کیلو

349,000تومان

تیرآهن 16 بناب 185 کیلو

310,000تومان

تیرآهن 16 اهواز 185 کیلو

327,000تومان

تیرآهن 18 اصفهان 228 کیلو

414,000تومان

تیرآهن 18 یزد 225 کیلو

402,000تومان

تیرآهن 18 اهواز 225 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 18 ترکیه 220 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 اصفهان 270 کیلو

655,000تومان

تیرآهن 20 یزد 270 کیلو

493,000تومان

تیرآهن 20 ترکیه سنگین 265 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 ترکیه سبک 230 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 چین 230 کیلو

478,000تومان

تیرآهن 20 طوس 240 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 اصفهان 310 کیلو

744,000تومان

تیرآهن 22 ترکیه سنگین 305 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 ترکیه سبک 280 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 طوس 285 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 اصفهان 370 کیلو

895,000تومان

تیرآهن 24 ترکیه سنگین 365 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 ترکیه سبک 325 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 طوس 335 کیلو

765,000تومان

تیرآهن 24 چین 325 کیلو

875,000تومان

تیرآهن 27 اصفهان 430 کیلو

1,040,000تومان

تیرآهن 27 ترکیه سنگین 425 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 27 ترکیه سبک 410 کیلو

965,000تومان

تیرآهن 27 طوس 425 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 30 اصفهان 500 کیلو

1,235,000تومان

تیرآهن 30 اروپا 450 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 30 روس 455 کیلو

1,045,000تومان

تیرآهن 30 ترکیه سبک 410 کیلو

1,065,000تومان

[x_blockquote type=”center”][highlight]با ما تماس بگیرید [/highlight] [icon type=”phone-square”]  02166316099 [/x_blockquote]

لطفا لینک زیر را بزنید تا عضو بوت تلگرام فی آهن شوید

 https://telegram.me/ahanbot

نکات خرید:

1.قیمت های مندرج در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

2.در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.

3.قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری در لیست لحاظ گردید.