قیمت تیرآهن – فی آهن

[x_blockquote type=”center”][highlight]با ما تماس بگیرید [/highlight] [icon type=”phone-square”]  02166316099 [/x_blockquote]

[x_blockquote type=”center”] [highlight type=”dark”] تاریخ بروز رسانی [/highlight]   [icon type=”calendar”]   امروز ۲۸ دی ۱۳۹۵   [/x_blockquote]

با ورود به لینک زیر عضو بوت تلگرام فی آهن شوید

 https://telegram.me/ahanbot

محصول قیمت
تیرآهن 8 ترکیه 60 کیلو

157,000تومان

تیرآهن 10 ترکیه سبک 64 کیلو

243,000تومان

تیرآهن 10 ترکیه سنگین 100 کیلو

276,000تومان

تیرآهن 12 ترکیه سبک 64 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 12 ترکیه سنگین 95 کیلو

237,000تومان

تیرآهن 12 اصفهان 125 کیلو

247,000تومان

تیرآهن 14 اصفهان 155 کیلو

292,000تومان

تیرآهن 14 یزد 133 کیلو

213,000تومان

تیرآهن 14 کرمان 135 کیلو

218,000تومان

تیرآهن 14 اهواز 135 کیلو

229,000تومان

تیرآهن 16 اصفهان 192 کیلو

358,000تومان

تیرآهن 16 بناب 185 کیلو

310,000تومان

تیرآهن 16 اهواز 185 کیلو

330,000تومان

تیرآهن 18 اصفهان 228 کیلو

425,000تومان

تیرآهن 18 یزد 225 کیلو

403,000تومان

تیرآهن 18 اهواز 225 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 18 ترکیه 220 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 اصفهان 270 کیلو

667,000تومان

تیرآهن 20 یزد 270 کیلو

495,000تومان

تیرآهن 20 ترکیه سنگین 265 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 ترکیه سبک 230 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 20 چین 230 کیلو

473,000تومان

تیرآهن 20 طوس 240 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 اصفهان 310 کیلو

745,000تومان

تیرآهن 22 ترکیه سنگین 305 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 ترکیه سبک 280 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 22 طوس 285 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 اصفهان 370 کیلو

900,000تومان

تیرآهن 24 ترکیه سنگین 365 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 ترکیه سبک 325 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 24 طوس 335 کیلو

750,000تومان

تیرآهن 24 چین 325 کیلو

865,000تومان

تیرآهن 27 اصفهان 430 کیلو

1,049,000تومان

تیرآهن 27 ترکیه سنگین 425 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 27 ترکیه سبک 410 کیلو

945,000تومان

تیرآهن 27 طوس 425 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 30 اصفهان 500 کیلو

1,245,000تومان

تیرآهن 30 اروپا 450 کیلو

اطلاعات بیشتر

تیرآهن 30 روس 455 کیلو

1,050,000تومان

تیرآهن 30 ترکیه سبک 410 کیلو

1,065,000تومان

[x_blockquote type=”center”][highlight]با ما تماس بگیرید [/highlight] [icon type=”phone-square”]  02166316099 [/x_blockquote]

لطفا لینک زیر را بزنید تا عضو بوت تلگرام فی آهن شوید

 https://telegram.me/ahanbot

نکات خرید:

1.قیمت های مندرج در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

2.در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.

3.قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری در لیست لحاظ گردید.