سایت متال بولتن

جدیدترین گزارش متال بولتن که حاوی آخرین قیمتهای داخلی ایران بوده و نسبت به گزارش پیشین, بدون تغییر اعلام شده است.

قیمت اهن الات ایرانبه گزارش متال بولتن
قیمت اهن الات ایرانبه گزارش متال بولتن

 

پاسخ ترک