6.6 C
Tehran, IR
️﷽ امروز یکشنبه 6 فروردین 1396
قیمت اهن آلات

قیمت اهن آلات

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ساده و آجدار 7 اسفند 1395

 قیمت میلگرد ساده و آجدار 7 اسفند 1395 برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید http://fiahan.com/rebar-prices/ میلگرد 5.5 کاشان ▲ 1,900 میلگرد 6.5 نطنز ▲ 1,850 میلگرد...

قیمت تیرآهن 7 اسفند 1395

قیمت تیرآهن 7 اسفند 1395 برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/prices-joist-iron-beam/ تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 274,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000 تیرآهن...

قیمت تیرآهن 4 اسفند 1395

قیمت تیرآهن 4 اسفند 1395 برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/prices-joist-iron-beam/ تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 274,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000 تیرآهن...

قیمت تیرآهن 2 اسفند 1395

قیمت تیرآهن 2 اسفند 1395 برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/prices-joist-iron-beam/ تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000 تیرآهن 10 ترکیه ▼ 272,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000 تیرآهن...
قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ساده و آجدار 30 بهمن 1395

 قیمت میلگرد ساده و آجدار 30 بهمن 1395 برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید http://fiahan.com/rebar-prices/ میلگرد 5.5 کاشان ▼ 1,740 میلگرد 6.5 نطنز ▼ 1,690 میلگرد...

قیمت تیرآهن 30 بهمن 1395

قیمت تیرآهن 30 بهمن 1395 برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/prices-joist-iron-beam/ تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000 تیرآهن 10 ترکیه ▼ 272,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000 تیرآهن 12...
قیمت پروفیل و قوطی

قیمت پروفیل و قوطی 27 بهمن 1395

قیمت پروفیل و قوطی 27 بهمن 1395 برای مشاهده لیست قیمت پروفیل و قوطی با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/profiles-prices/ پروفیل 10×10 ضخامت 1 میل 3,430تومان پروفیل 10×20...

قیمت تیرآهن 27 بهمن 1395

قیمت تیرآهن 27 بهمن 1395 برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/prices-joist-iron-beam/ تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000 تیرآهن 10 ترکیه ▼ 272,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000 تیرآهن...

قیمت تیرآهن 25 بهمن 1395

قیمت تیرآهن 25 بهمن 1395 برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/prices-joist-iron-beam/ تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000 تیرآهن 10 ترکیه ▼ 272,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000 تیرآهن...

قیمت تیرآهن 23 بهمن 1395

قیمت تیرآهن 23 بهمن 1395 برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید. http://fiahan.com/prices-joist-iron-beam/ تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000 تیرآهن 10 ترکیه ▼ 274,000 تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000 تیرآهن...
3,211طرفدارانLike
158پیرواندنبال کردن
4,660پیرواندنبال کردن
6,047پیرواندنبال کردن
43پیرواندنبال کردن
0مشترکینمشترک
منوی قیمت ها