قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۱ بهمن ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز وزن بروزرسانی
تیرآهن 30 ترکیه سنگین 1,185,000 30 500 04/10/1395 11:13
تیرآهن 14 تبریز 215,000 14 120 29/10/1395 11:51
تیرآهن 16 اهواز 297,000 16 185 28/10/1395 11:48
تیرآهن 30 کره 1,154,000 30 500 27/10/1395 11:40
تیرآهن 27 کره تماس با فی آهن 27 425 14/06/1395 11:06
تیرآهن 22 کره 548,000 22 310 26/10/1395 12:41
تیرآهن 16 آرین 329,000 16 180 30/10/1395 11:25
تیرآهن 22 آرین 553,000 22 315 26/10/1395 12:41
تیرآهن 20 آرین 494,000 20 250 29/10/1395 11:51
تیرآهن 18 آرین 403,000 18 215 26/10/1395 12:41
تیرآهن 30 ترکیه سبک 1,065,000 30 440 08/10/1395 11:25
تیرآهن 30 روس 1,050,000 30 440 22/10/1395 11:29
تیرآهن 30 اروپا تماس با فی آهن 30 500 14/07/1395 11:17
تیرآهن 30 اصفهان 1,245,000 30 500 04/10/1395 10:58
تیرآهن 27 طوس تماس با فی آهن 27 415 11/03/1395 13:06
تیرآهن 27 ترکیه سبک 945,000 27 370 27/10/1395 11:40
تیرآهن 27 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 27 425 11/03/1395 13:06
تیرآهن 27 اصفهان 1,049,000 27 430 28/10/1395 11:23
تیرآهن 24 کره 865,000 24 360 25/10/1395 11:33
تیرآهن 24 آرین 750,000 24 365 06/10/1395 12:09
تیرآهن 24 ترکیه سبک تماس با فی آهن 24 290 14/09/1395 12:45
تیرآهن 24 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 24 365 11/03/1395 13:06
تیرآهن 24 اصفهان 902,000 24 370 29/10/1395 11:10
تیرآهن 22 طوس تماس با فی آهن 22 285 11/03/1395 13:06
تیرآهن 22 ترکیه سبک تماس با فی آهن 22 280 11/03/1395 13:06
تیرآهن 22 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 22 305 11/03/1395 13:06
تیرآهن 22 اصفهان 746,000 22 310 29/10/1395 11:10
تیرآهن 20 طوس تماس با فی آهن 20 262 11/03/1395 13:06
تیرآهن 20 کره 474,000 20 260 29/10/1395 11:51
تیرآهن 20 ترکیه سبک تماس با فی آهن 20 245 11/03/1395 13:06
تیرآهن 20 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 20 265 11/03/1395 13:06
تیرآهن 20 یزد 494,000 20 250 29/10/1395 11:51
تیرآهن 20 اصفهان 668,000 20 275 29/10/1395 11:10
تیرآهن 18 ترکیه تماس با فی آهن 18 220 25/03/1395 14:58
تیرآهن 18 اهواز تماس با فی آهن 18 225 25/03/1395 14:58
تیرآهن 18 یزد 400,000 18 215 30/10/1395 11:26
تیرآهن 18 اصفهان 425,000 18 228 28/10/1395 11:23
تیرآهن 16 یزد 330,000 16 180 26/10/1395 12:41
تیرآهن 16 تبریز 310,000 16 160 14/10/1395 12:13
تیرآهن 16 اصفهان 358,000 16 195 28/10/1395 11:23
تیرآهن 14 اهواز 233,000 14 135 30/10/1395 11:25
تیرآهن 14 کرمانشاه 218,000 14 120 27/10/1395 11:40
تیرآهن 14 ماهان 213,000 14 120 26/10/1395 12:41
تیرآهن 14 اصفهان 292,000 14 155 28/10/1395 11:52
تیرآهن 12 اصفهان 247,000 12 125 26/10/1395 12:08
تیرآهن 12 ترکیه 237,000 12 80 26/10/1395 12:41
تیرآهن 12 ترکیه تماس با فی آهن 12 125 14/09/1395 12:45
تیرآهن 10 ترکیه 273,000 10 100 29/10/1395 11:51
تیرآهن 10 ترکیه 243,000 10 60 26/10/1395 12:41
تیرآهن 8 ترکیه 157,000 8 60 26/10/1395 12:41
کد جدول تیرآهن, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.