قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز وزن بروزرسانی
تیرآهن 14 تبریز 200,000 14 125 20/06/1395 12:12
تیرآهن 16 اهواز تماس با فی آهن 16 185 14/06/1395 11:06
تیرآهن 30 کره 1,125,000 30 515 14/06/1395 11:06
تیرآهن 27 کره تماس با فی آهن 27 425 14/06/1395 11:06
تیرآهن 22 کره 553,000 22 300 14/06/1395 11:06
تیرآهن 16 آرین 295,000 16 180 20/06/1395 12:12
تیرآهن 22 آرین 550,000 22 305 20/06/1395 12:12
تیرآهن 20 آرین 424,000 20 260 14/06/1395 11:06
تیرآهن 18 آرین 355,000 18 220 20/06/1395 12:12
تیرآهن 30 ترکیه سبک 1,003,000 30 515 14/06/1395 11:06
تیرآهن 30 روس 1,005,000 30 455 20/06/1395 12:12
تیرآهن 30 اروپا تماس با فی آهن 30 515 11/03/1395 13:06
تیرآهن 30 اصفهان 1,200,000 30 515 24/06/1395 12:09
تیرآهن 27 طوس تماس با فی آهن 27 415 11/03/1395 13:06
تیرآهن 27 ترکیه سبک 935,000 27 370 20/06/1395 12:12
تیرآهن 27 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 27 425 11/03/1395 13:06
تیرآهن 27 اصفهان 1,020,000 27 430 04/07/1395 14:27
تیرآهن 24 کره 773,000 24 360 14/06/1395 11:06
تیرآهن 24 آرین 720,000 24 335 20/06/1395 12:12
تیرآهن 24 ترکیه سبک 680,000 24 290 14/06/1395 11:06
تیرآهن 24 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 24 365 11/03/1395 13:06
تیرآهن 24 اصفهان 857,000 24 370 06/07/1395 12:08
تیرآهن 22 طوس تماس با فی آهن 22 285 11/03/1395 13:06
تیرآهن 22 ترکیه سبک تماس با فی آهن 22 280 11/03/1395 13:06
تیرآهن 22 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 22 305 11/03/1395 13:06
تیرآهن 22 اصفهان 720,000 22 310 20/06/1395 12:12
تیرآهن 20 طوس تماس با فی آهن 20 262 11/03/1395 13:06
تیرآهن 20 کره 433,000 20 260 14/06/1395 11:06
تیرآهن 20 ترکیه سبک تماس با فی آهن 20 245 11/03/1395 13:06
تیرآهن 20 ترکیه سنگین تماس با فی آهن 20 265 11/03/1395 13:06
تیرآهن 20 یزد 422,000 20 270 14/06/1395 11:06
تیرآهن 20 اصفهان 630,000 20 275 06/07/1395 12:08
تیرآهن 18 ترکیه تماس با فی آهن 18 220 25/03/1395 14:58
تیرآهن 18 اهواز تماس با فی آهن 18 225 25/03/1395 14:58
تیرآهن 18 یزد 350,000 18 225 20/06/1395 12:12
تیرآهن 18 اصفهان 395,000 18 228 04/07/1395 14:27
تیرآهن 16 یزد 300,000 16 185 04/07/1395 14:27
تیرآهن 16 تبریز 262,000 16 185 20/06/1395 12:12
تیرآهن 16 اصفهان 318,000 16 195 06/07/1395 12:08
تیرآهن 14 اهواز تماس با فی آهن 14 135 11/03/1395 13:06
تیرآهن 14 کرمانشاه 206,000 14 125 20/06/1395 12:12
تیرآهن 14 ماهان 205,000 14 125 20/06/1395 13:05
تیرآهن 14 اصفهان 262,000 14 155 06/07/1395 12:08
تیرآهن 12 اصفهان 235,000 12 125 14/06/1395 11:06
تیرآهن 12 ترکیه 230,000 12 125 14/06/1395 11:06
تیرآهن 12 ترکیه 220,000 12 64 14/06/1395 11:06
تیرآهن 10 ترکیه 275,000 10 100 25/03/1395 14:58
تیرآهن 10 ترکیه 215,000 10 64 11/03/1395 13:06
تیرآهن 8 ترکیه 170,000 8 60 25/03/1395 14:58
کد جدول تیرآهن, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت تیرآهن در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت تیرآهن در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  4. قیمت تیرآهن برحسب شاخه 12 متری می باشد.