قیمت ورق

قیمت ورق آهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

محصول قیمت سایز وزن بروزرسانی
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 200 12000 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 100 6000 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 95 5700 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 90 5400 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 85 5100 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 80 4800 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 75 4500 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 70 4200 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 65 3900 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 60 3600 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 55 3300 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 50 3000 18/08/1395 11:14
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 50 4800 18/08/1395 11:14
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 45 2700 18/08/1395 11:13
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 45 4320 18/08/1395 11:13
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 40 2400 18/08/1395 11:13
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 40 3840 18/08/1395 11:13
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 35 3360 18/08/1395 11:13
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 35 2100 18/08/1395 11:13
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 35 2100 18/08/1395 11:13
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 30 2800 18/08/1395 11:13
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 30 1800 18/08/1395 11:13
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 30 1800 18/08/1395 11:13
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 25 2400 18/08/1395 11:11
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 25 1500 18/08/1395 11:13
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 25 1500 18/08/1395 11:13
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 20 1200 18/08/1395 11:11
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 20 1200 18/08/1395 11:11
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 20 1920 18/08/1395 11:11
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 15 1440 18/08/1395 11:11
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 15 900 18/08/1395 11:11
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 15 900 18/08/1395 11:11
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 12 720 18/08/1395 11:11
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 12 720 14/06/1395 13:15
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 12 1152 18/08/1395 11:11
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 10 600 14/06/1395 13:15
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 10 600 18/08/1395 11:11
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 10 960 18/08/1395 11:11
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران تماس با فی آهن 8 768 18/08/1395 11:11
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 8 480 14/06/1395 13:15
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 8 480 14/06/1395 13:15
ورق رول گیلان 5 میل تماس با فی آهن 5 27/02/1395 11:35
ورق رول گیلان 4 میل تماس با فی آهن 4 27/02/1395 11:35
ورق رول گیلان 3 میل تماس با فی آهن 3 27/02/1395 11:35
ورق گیلان 2.5 میل رول تهران تماس با فی آهن 2.5 27/02/1395 11:41
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 30 2106 18/08/1395 11:13
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 25 1755 18/08/1395 11:13
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 20 1404 18/08/1395 11:11
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 15 1053 18/08/1395 11:11
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 12 843 18/08/1395 11:11
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 10 702 18/08/1395 11:11
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 8 562 18/08/1395 11:11
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 6 422 18/08/1395 11:11
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران تماس با فی آهن 5 122 18/08/1395 11:10
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران تماس با فی آهن 5 78 18/08/1395 11:10
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران تماس با فی آهن 4 63 18/08/1395 11:10
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران تماس با فی آهن 4 117 18/08/1395 11:10
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران تماس با فی آهن 3 74 18/08/1395 11:10
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران تماس با فی آهن 3 47 18/08/1395 11:10
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 2,640 2 49 27/10/1395 13:14
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 2,640 2 32 27/10/1395 13:14
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران 2,600 2.5 60 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 2,500 5 122 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 2,500 4 98 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 2,500 3 74 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 30 2106 18/08/1395 11:13
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 25 1755 18/08/1395 11:13
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران تماس با فی آهن 20 1404 18/08/1395 11:11
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 2,480 15 1053 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 2,520 12 843 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 2,480 10 702 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 2,480 8 565 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 2,500 6 422 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 2,500 5 78 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 2,500 4 63 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 2,500 3 47 07/12/1395 10:11
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران 2,600 2.5 39 07/12/1395 10:11
کد جدول ورق آهن, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام می پذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان