قیمت ورق

قیمت ورق آهن

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان

تاریخ بروز رسانی قیمت امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۵

محصول قیمت سایز وزن بروزرسانی
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران 2,020 200 12000 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران 2,020 100 6000 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران 2,020 95 5700 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران 2,020 90 5400 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران 2,020 85 5100 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران 2,020 80 4800 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران 2,020 75 4500 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران 2,020 70 4200 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران 1,900 65 3900 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران 1,900 60 3600 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران 1,900 55 3300 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران 1,900 50 3000 27/02/1395 11:41
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران 1,900 50 4800 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران 1,900 45 2700 27/02/1395 11:41
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران 1,900 45 4320 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران 1,900 40 2400 27/02/1395 11:41
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران 1,900 40 3840 27/02/1395 11:41
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران 1,900 35 3360 27/02/1395 11:41
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران 1,900 35 2100 27/02/1395 11:41
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران 1,750 35 2100 27/02/1395 11:46
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران 1,900 30 2800 27/02/1395 11:42
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران 1,900 30 1800 27/02/1395 11:42
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران 1,750 30 1800 27/02/1395 11:46
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران 1,900 25 2400 27/02/1395 11:42
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران 1,750 25 1500 27/02/1395 11:46
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران 1,900 25 1500 27/02/1395 11:42
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران 1,900 20 1200 27/02/1395 11:42
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران 1,750 20 1200 27/02/1395 11:46
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران 1,900 20 1920 27/02/1395 11:42
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران 1,890 15 1440 14/06/1395 13:15
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران 1,790 15 900 14/06/1395 13:15
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران 1,880 15 900 14/06/1395 13:15
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران 1,780 12 720 14/06/1395 13:15
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 12 720 14/06/1395 13:15
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران 1,890 12 1152 14/06/1395 13:15
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 10 600 14/06/1395 13:15
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران 1,750 10 600 14/06/1395 13:15
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران 1,880 10 960 14/06/1395 13:15
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران 1,920 8 768 14/06/1395 13:15
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 8 480 14/06/1395 13:15
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران تماس با فی آهن 8 480 14/06/1395 13:15
ورق رول گیلان 5 میل تماس با فی آهن 5 27/02/1395 11:35
ورق رول گیلان 4 میل تماس با فی آهن 4 27/02/1395 11:35
ورق رول گیلان 3 میل تماس با فی آهن 3 27/02/1395 11:35
ورق گیلان 2.5 میل رول تهران تماس با فی آهن 2.5 27/02/1395 11:41
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران 1,900 30 2106 27/02/1395 11:41
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران 1,900 25 1755 27/02/1395 11:42
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران 1,900 20 1404 27/02/1395 11:42
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران 1,900 15 1053 27/02/1395 11:42
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران 1,830 12 843 14/06/1395 13:15
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران 1,830 10 702 14/06/1395 13:15
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران 1,800 8 562 14/06/1395 13:15
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران 1,880 6 422 14/06/1395 13:15
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران 2,000 5 122 27/02/1395 11:35
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران 1,990 5 78 14/06/1395 13:15
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران 2,000 4 63 14/06/1395 13:15
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران 2,000 4 117 27/02/1395 11:35
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران 2,050 3 74 14/06/1395 13:15
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران 2,050 3 47 14/06/1395 13:15
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 2,100 2 49 14/06/1395 13:15
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 2,100 2 32 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران 2,300 2.5 60 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 2,000 5 122 27/02/1395 11:35
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 2,000 4 98 27/02/1395 11:35
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 2,050 3 74 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران 1,900 30 2106 27/02/1395 11:41
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران 1,900 25 1755 27/02/1395 11:42
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران 1,900 20 1404 27/02/1395 11:42
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 1,900 15 1053 27/02/1395 11:42
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 1,850 12 843 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 1,850 10 702 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 1,830 8 565 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 1,880 6 422 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 2,000 5 78 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 2,000 4 63 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 2,050 3 47 14/06/1395 13:15
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران 2,300 2.5 39 14/06/1395 13:15
کد جدول ورق آهن, برای نمایش در وبلاگ ها و وبسایت ها

کانال تلگرام آهن آلات حیدری @FiAhan

همین حالا با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام می پذیرد.
  3. اجرت سوراخکاری : دریل = 1000 تومان – پانچ = 400 تومان