قیمت ناودانی

تاریخ بروز رسانی قیمت     امروز ۰۷ شهریور ۱۳۹۴  

  • قیمت های مندرج در لیست، تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.
  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  • طول ناودانی به دو صورت 6 و 12 متری می باشد.
جهت اخذ خرید و تائید نهایی با ما تماس بگیرید.    02166316099 
محصول قیمت وزن
ناودانی 3 خارجی 6 متری

4,900 تومان

15 کیلو
ناودانی 4 خارجی 6 متری بال کوتاه

2,850 تومان

12 کیلو
ناودانی 4 خارجی 6 متری بال بلند

2,850 تومان

17 کیلو
ناودانی 5 خارجی 6 متری بال کوتاه

2,800 تومان

23 کیلو
ناودانی 5 خارجی 6 متری بال بلند

2,800 تومان

34 کیلو
ناودانی 6 ایرانی 6 متری

1,600 تومان

30 کیلو
ناودانی 8 ایرانی 6 متری

1,550 تومان

43 کیلو
ناودانی 10 ایرانی 6 متری

1,550 تومان

53 کیلو
ناودانی 12 ایرانی 6 متری

1,550 تومان

64 کیلو
ناودانی 14 ایرانی 6 متری

1,700 تومان

75 کیلو
ناودانی 16 ایرانی 6 متری

1,650 تومان

85 کیلو
ناودانی 16 خارجی 12 متری

2,800 تومان

225 کیلو
ناودانی 18 خارجی 12 متری

2,500 تومان

265 کیلو
ناودانی 20 خارجی 12 متری

2,700 تومان

303 کیلو
ناودانی 22 خارجی 12 متری

2,500 تومان

353 کیلو
ناودانی 24 خارجی 12 متری

2,250 تومان

405 کیلو
ناودانی 26 خارجی 12 متری

2,500 تومان

665 کیلو
ناودانی 28 خارجی 12 متری

2,700 تومان

710 کیلو
ناودانی 30 خارجی 12 متری

2,800 تومان

770 کیلو
  • قیمت های مندرج در لیست، تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.
  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.
  • طول ناودانی به دو صورت 6 و 12 متری می باشد.

جهت اخذ خرید و تائید نهایی با ما تماس بگیرید.    02166316099