قیمت ناودانی

جهت اخذ خرید و تائید نهایی با ما تماس بگیرید.    02166316099 

تاریخ بروز رسانی قیمت     امروز ۱۴ مرداد ۱۳۹۴  

محصول قیمت وزن
ناودانی 3 خارجی 6 متری

4,900 تومان

25
ناودانی 4 خارجی 6 متری

2,850 تومان

12و17
ناودانی 5 خارجی 6 متری

2,800 تومان

23و34
ناودانی 6 ایرانی 6 متری

1,700 تومان

30
ناودانی 8 ایرانی 6 متری

1,660 تومان

43
ناودانی 10 ایرانی 6 متری

1,660 تومان

53
ناودانی 12 ایرانی 6 متری

1,700 تومان

64
ناودانی 14 ایرانی 6 متری

1,800 تومان

75
ناودانی 16 ایرانی 6 متری

1,730 تومان

85
ناودانی 16 خارجی 12 متری

2,800 تومان

225
ناودانی 18 خارجی 12 متری

2,850 تومان

265
ناودانی 20 خارجی 12 متری

3,050 تومان

303
ناودانی 22 خارجی 12 متری

2,430 تومان

353
ناودانی 24 خارجی 12 متری

2,130 تومان

405
ناودانی 26 خارجی 12 متری

2,450 تومان

665
ناودانی 28 خارجی 12 متری

2,700 تومان

710
ناودانی 30 خارجی 12 متری

2,700 تومان

770