برچسب ها پروفیل z

برچسب: پروفیل z

قیمت پروفیل 27 آبان 1392

قیمت پروفیل 27 آبان 1392 قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2140 قوطی ۲۵×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان...

قیمت پروفیل 4 آبان 1392

قیمت پروفیل 4 آبان 1392 قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2110 قوطی ۲۵×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان...

قیمت پروفیل 22 مهر 1392

قیمت پروفیل 22 مهر 1392 قیمت عمده به صورت بندیل کیلویی 1980 تومان قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی...
3,219طرفدارانLike
158پیرواندنبال کردن
4,660پیرواندنبال کردن
6,047پیرواندنبال کردن
42پیرواندنبال کردن
0مشترکینمشترک
منوی قیمت ها