برچسب ها قیمت میلشگرد میانه

برچسب: قیمت میلشگرد میانه

قیمت میلگرد30 فروردین 1393

قیمت میلگرد30 فروردین 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 2110 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2100 6.5 میلگرد ملایر کلاف ........... 2100 میلگرد 8 سایز محصول نوع وزن /...

قیمت میلگرد 25 فروردین 1393

قیمت میلگرد 25 فروردین 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 2120 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2110 6.5 میلگرد ملایر کلاف ........... 2100 میلگرد 8 سایز محصول نوع وزن...
3,220طرفدارانLike
155پیرواندنبال کردن
4,660پیرواندنبال کردن
6,047پیرواندنبال کردن
38پیرواندنبال کردن
0مشترکینمشترک
منوی قیمت ها