11 امتیاز3.6/5

آمریکا با تحریم صنایع آهن به ایران کمک می کند

نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تحریم آمریکا فرصت تازه ای برای رونق تولیدات داخلی است. به شرط آنکه دولتمردان از این عمل درست استفاده کنند و نیاز کشور را بر طرف کنند.

 

توجه به ظرفیت های صنایع فلزی ایران

برای چرخه تولید داخلی فلزات می توان یک نمونه عنوان کرد به عنوان مثال: کارخانه لوله گستر اسفراین لوله های جداری نفت از سایز 7 تا 16 اینچ تولید می کند. برای تولید این لوله ها شمش مورد نظر از مجتمع صنعتی اسفراین تولید می شود. اما مجتمع اسفراین آهن اسفنجی خود را از فولاد نیشابور و سبزوار خریداری می کند و فولاد نیشابور گندله و کنستانتره و سنگ آهن خود را از خواف می خرد در نتیجه این زنجیره ارزشی از اسفراین تا خواف بوجود میاید.
با این روند ما می توانیم از این ظرفیت برای نیازهای داخلی مثل: قطعات خودرو ، شیرهای سرچاهی برای نفت و … را تولید کرد.
از آنجا که ممکن است با تحریم صادرات کم شود می توان از صنایع فلزی برای تامین نیازهای داخلی استفاده کرد.

11 امتیاز3.6/5