1 امتیاز5/5

شمش آهن امسال 3 درصد افزایش تولید داشت

بررسی عملکرد شرکت های بزرگ زنجیره فولاد ایران حاکی از تولید پنج میلیون و ۲۱۳ هزار و ۷۱۱ تن شمش و رشد سه درصدی آن در همسنجی با پارسال است. در این مدت تولید شمش فولاد مبارکه با افت چهار درصدی به دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۲۸۰ تن رسید.

فولاد خوزستان بدون تغییر نسبت به مدت مشابه پارسال ۹۸۰ هزار و ۱۲۱ تن تولید کرد و ذوب آهن با رشد ۹ درصدی درمقایسه با بهار ۹۸ به رکورد ۶۳۱ هزار و ۵۴۳ تن رسید.

در سه ماه نخست امسال تولید شمش فولاد آلیاژی ایران (بلوم) با ۳۹ درصد رشد به ۱۲۵ هزار و ۷۷۹ تن رسید, اما گروه ملی صنعتی فولاد ایران (بیلت) هیچ تولیدی نداشت.

همچنین فولاد کاوه جنوب (بیلت) ۲۹۵ هزار و ۲۴۵ تن (رشد ۱۶ درصدی), فولاد خراسان (بیلت) ۲۷۶ هزار و ۸۶۰ تن (بدون تغییر), فولاد چادرملو (بیلت) ۲۶۲ هزار و ۴۳ تن (رشد ۲۷ درصدی), آهن و فولاد ارفع (بیلت ) ۲۲۳ هزار و ۵۴۴ تن (رشد ۱۳ درصدی) و فولاد بناب (بیلت) ۴۷ هزار و ۲۹۵ تن (رشد ۸۷ درصدی) ثبت کردند. بررسی آمار خردادماه شرکت های یاد شده حاکی از تولید یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۵۳۵ تن شمش فولاد است که در مقایسه با خرداد ماه پارسال رشد ۱۰ درصدی داشته است.

قیمت آهن ثابت است

کاهش اندک قیمت آهن در بورس کالا از یکسو و از سوی دیگر ثبات نسبی قیمت ارز باعث شد تا قیمت آهن آلات در مبادلات روز شنبه با ثبات همراه باشد. گرچه در پایان وقت روز گذشته بازار میل به رشد قیمت داشت, اما جو کلی بازار و مبادلات حاکی از ثبات نسبی قیمت ها بود.

1 امتیاز5/5