1 امتیاز5/5

قیمت آهن در بازار درحال افزایش

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز پنج شنبه با ۱.۹ دلار افزایش ۱۱۷ دلار معامله شد.

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۱.۹ دلار افزایش ۱۱۷ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان افزایش ۱۲۵ دلار معامله شد.

شمش فولاد درچین با ۳ دلار افزایش ۵۲۹ دلار معامله شد.

شمش روی با ۲۰ دلار کاهش ۲۴۳۶ دلار قیمت خورد.

زغال سنگ با ۴.۵ دلار کاهش ۱۷۶.۵ دلار معامله شد.

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز جمعه با 1.75 دلار افزایش 118.75 دلار معامله شد.

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 1.75 دلار افزایش 118.75 دلار معامله شد.

سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان افزایش 126.75 دلار معامله شد.

شمش فولاد درچین با 2 دلار افزایش 531 دلار معامله شد.

شمش روی با 14 دلار کاهش 2422 دلار قیمت خورد.

زغال سنگ با 2 دلار کاهش 174.5 دلار معامله شد.

همین روند در بازار آهن افزایش قیمت آهن را تشدید میکند.

قیمت آهن در بازار درحال افزایش

قیمت آهن در بازار درحال افزایش

1 امتیاز5/5