قیمت فوم بتن – 24 شهریور 92

قیمت فوم بتن – 24 شهریور 92

قیمت فوم بتن – 24 شهریور 92

ابعاد فوم

قیمت

20*60*100

10500تومان

25*60*100

11500 تومان

20*50*200

17500 تومان

25*50*200

19400 تومان

فوم بتن کندسوز کره ای با

تراکم(دانسیته) 9.5 الی 10.5

 

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع