قیمت صفحه ستون – بیس پلیت 28 شهریور 1392

قیمت صفحه ستون – بیس پلیت 28 شهریور 1392

قیمت صفحه ستون – بیس پلیت 28 شهریور 1392

ورق برش خورده صورت ساختمانی
سایزکارخانهمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
8فولاد مبارکهورق برش خورده در ابعاد مختلف1860
ورق برش خورده صورت ساختمانی
سایزکارخانهمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
10فولاد مبارکهورق برش خورده در ابعاد مختلف1860
ورق برش خورده صورت ساختمانی
سایزکارخانهمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
12فولاد مبارکهورق برش خورده در ابعاد مختلف1860
صفحه ستون 15 میل صورت ساختمانی
سایزکارخانهمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
15فولاد مبارکهورق برش خورده در ابعاد مختلف1850
صفحه ستون 20 میل صورت ساختمانی
سایزکارخانهمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
20کاویان/اکسینورق برش خورده در ابعاد مختلف2030
صفحه ستون 25 میل صورت ساختمانی
سایزکارخانهمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
25کاویان/اکسینورق برش خورده در ابعاد مختلف2050
صفحه ستون 30 میل صورت ساختمانی
سایزکارخانهمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
30کاویان/اکسینورق برش خورده در ابعاد مختلف2050
1392-6-28 11:30:30 +04:30 پنج شنبه 28 شهریور 1392|Categories: قیمت صفحه ستون|Tags: , , , |

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع