قیمت تیرآهن 23 بهمن 1392

قیمت تیرآهن 23 بهمن 1392

تیرآهن 8
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
8تیرآهن ترکشاخه56220000
تیرآهن 10
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
10تیرآهن ترکشاخه64228000
10تیرآهن ترکشاخه80337000
تیرآهن 12
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
12تیرآهن ترک سبکشاخه64210000
12تیرآهن ترک سنگینشاخه95255000
12تیرآهن هموزنشاخه125320000
تیرآهن 14
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
14تیر ذوب آهن اصفهانشاخه155268000
14تیرآهن یزدشاخه133252000
14تیرآهن کرمان شاخه145232000
14تیرآهن اهوازشاخه150234000
تیرآهن 16
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
16تیر ذوب آهن اصفهانشاخه192333000
16تیرآهن یزد شاخه185317000
16تیرآهن اهواز شاخه185315000
تیرآهن 18
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
18تیر ذوب آهن اصفهانشاخه228396000
18تیرآهن یزد شاخه225386000
18تیرآهن اهوازشاخه225386000
تیرآهن 20
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
20تیر ذوب آهن اصفهانشاخه270754000
20تیرآهن یزد شاخه270525000
20تیرآهن ترک سنگینشاخه265675000
20تیرآهن ترک سبکشاخه246510000
20تیرآهن چین شاخه245518000
تیرآهن 22
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
22تیر ذوب آهن اصفهانشاخه310835000
22تیرآهن ترک سنگین شاخه305785000
22تیرآهن ترک سبکشاخه280660000
22تیرآهن چین شاخه285745000
تیرآهن 24
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
24تیر ذوب آهن اصفهانشاخه370929000
24تیرآهن ترک سنگین شاخه365900000
24تیرآهن ترک سبکشاخه325720000
24تیرآهن طوس شاخه335715000
تیرآهن 27
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
27تیر ذوب آهن اصفهانشاخه4301130000
27تیرآهن ترک سنگین شاخه4251080000
27تیرآهن ترک سبکشاخه410920000
27تیرآهن چینشاخه425………..
تیرآهن 30
سایزمحصولنوعوزن تقریبی (کیلوگرم)قیمت به تومان (شاخه)
30تیرآهن اروپاشاخه4501250000
30تیرآهن روسشاخه455995000
30تیرآهن ترک سبکشاخه410975000
30تیرآهن ذوب اصفهان شاخه5001285000
منبع : قیمت آهن
1392-11-23 12:41:42 +03:30 چهارشنبه 23 بهمن 1392|Categories: قیمت تیرآهن|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع