قیمت پروفیل 29بهمن 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت پروفیل - قیمت پروفیل 29بهمن 1392

قیمت پروفیل 29بهمن 1392

قیمت پروفیل 29بهمن 1392

قیمت عمده پروفیل 20 تومان زیر قیمت جدول میباشد .

پروفیل 2 میل (ریزبار)
قوطی 10×30-10×25-10×20
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
5 – 6 – 7
شاخه قوطی 2 میل
2100
قوطی 20×20
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
7 شاخه قوطی 2 میل
2020
پروفیل 2 میل (درشت بار)
قوطی 40×40-90×90-40×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه قوطی 2 میل
2000
پروفیل 2.5 میل و 3 میل
قوطی 30×30-80×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه قوطی 2.5 و 3
1950
پروفیل سبک (مبلی) 1 میل و 1.5 میل
قوطی مبلی 20×60 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه قوطی 1 و 1.5
2400
لوله مبلی 0.9 و 1.5 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه بیضی و گرد 2490
قوطی 140×140 (شاخه 12 متری)
قوطی 3 میل ، 4 میل و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (شاخه)
150 شاخه قوطی 3 میل 290000
200 شاخه قوطی 4 میل 385000
منبع : قیمت آهن
1392-11-29 12:03:02 +03:30 سه شنبه 29 بهمن 1392|قیمت پروفیل دسته بندی ها|

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع