قیمت پروفیل 17 اسفند 1392

قیمت پروفیل 17 اسفند 1392

قیمت پروفیل 17 اسفند 1392

قیمت عمده پروفیل 20 تومان زیر قیمت جدول میباشد .

پروفیل 2 میل (ریزبار)
قوطی 10×30-10×25-10×20
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
5 – 6 – 7
شاخه قوطی 2 میل
2300
قوطی 20×20
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
7 شاخه قوطی 2 میل
2220
پروفیل 2 میل (درشت بار)
قوطی 40×40-90×90-40×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه قوطی 2 میل
2180
پروفیل 2.5 میل و 3 میل
قوطی 30×30-80×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه قوطی 2.5 و 3
2130
پروفیل سبک (مبلی) 1 میل و 1.5 میل
قوطی مبلی 20×60 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه قوطی 1 و 1.5
2495
لوله مبلی 0.9 و 1.5 و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (کیلویی)
………. شاخه بیضی و گرد 2490
قوطی 140×140 (شاخه 12 متری)
قوطی 3 میل ، 4 میل و …
وزن تقریبی / کیلوگرم نوع محصول قیمت به تومان (شاخه)
150 شاخه قوطی 3 میل 310000
200 شاخه قوطی 4 میل 410000
منبع : قیمت آهن
1392-12-17 12:06:28 +03:30 شنبه 17 اسفند 1392|Categories: قیمت پروفیل|

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع