قیمت پروفیل 25 فروردین 1393

قیمت پروفیل 25 فروردین 1393

قیمت پروفیل 25 فروردین 1393

قیمت عمده پروفیل 20 تومان زیر قیمت جدول میباشد .

پروفیل 2 میل (ریزبار)
قوطی 10×30-10×25-10×20
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
5 – 6 – 7
شاخهقوطی 2 میل
2390
قوطی 20×20
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
7شاخهقوطی 2 میل
2250
پروفیل 2 میل (درشت بار)
قوطی 40×40-90×90-40×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهقوطی 2 میل
2240
پروفیل 2.5 میل و 3 میل
قوطی 30×30-80×80 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهقوطی 2.5 و 3
2150
پروفیل سبک (مبلی) 1 میل و 1.5 میل
قوطی مبلی 20×60 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهقوطی 1 و 1.5
2495
لوله مبلی 0.9 و 1.5 و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (کیلویی)
……….شاخهبیضی و گرد2490
قوطی 140×140 (شاخه 12 متری)
قوطی 3 میل ، 4 میل و …
وزن تقریبی / کیلوگرمنوعمحصولقیمت به تومان (شاخه)
150شاخهقوطی 3 میل330000
200شاخهقوطی 4 میل435000
منبع : قیمت آهن
1393-1-25 12:44:11 +04:30 دوشنبه 25 فروردین 1393|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , |

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع