قیمت فوم سقفی-27 فروردین 1393

قیمت فوم سقفی-27 فروردین 1393

قیمت فوم سقفی-27 فروردین 1393

فوم سقفی کندسوز کره ای با تراکم ( دانسیته ) 9.5 تا 10.5
ابعادمحصولنوعقیمت به تومان (هرعدد)
20*66*100فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.56400
25*66*100فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.57700
20*50*200فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.58900
25*50*200فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم( دانسیته ) 9.5 الی 10.510900
منبع : قیمت آهن

 

 

About the Author:

Leave A Comment

⭐ منوی سریع