قیمت تیرآهن-3 خرداد 1393

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت تیرآهن - قیمت تیرآهن-3 خرداد 1393

قیمت تیرآهن-3 خرداد 1393

قیمت تیرآهن-3 خرداد 1393

قیمت تیرآهن

واحد و قیمت محصولات برحسب شاخه و تومان میباشد.

با ما تماس بگیرید…

021-66316099

سایز محصولات نوع وزن قیمت
تیرآهن 8
8 قیمت تیرآهن ترک شاخه 60 228,000
تیرآهن 10
10 قیمت تیرآهن ترک شاخه 64 237,000
10 قیمت تیرآهن ترک شاخه 80 246,000
تیرآهن 12
12 قیمت تیرآهن ترک سبک شاخه 64 218,000
12 قیمت تیرآهن ترک سنگین شاخه 95 257,000
12 قیمت تیرآهن هموزن شاخه 125 323,000
تیرآهن 14
14 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 155 276,000
14 قیمت تیرآهن یزد شاخه 133 272,000
14 قیمت تیرآهن کرمان شاخه 145 262,000
14 قیمت تیرآهن اهواز شاخه 150 262,000
تیرآهن 16
16 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 192 337,000
16 قیمت تیرآهن یزد شاخه 185 331,000
16 قیمت تیرآهن اهواز شاخه 185 326,000
تیرآهن 18
18 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 228 397,000
18 قیمت تیرآهن یزد شاخه 225 393,000
18 قیمت تیرآهن اهواز شاخه 225 392,000

با ما تماس بگیرید…

021-66316099

تیرآهن 20
20 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 270 649,000
20 قیمت تیرآهن یزد شاخه 270 550,000
20 قیمت تیرآهن ترک سنگین شاخه 265 630,000
20 قیمت تیرآهن ترک سبک شاخه 246 510,000
20 قیمت تیرآهن چین شاخه 245 520,000
تیرآهن 22
22 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 310 740,000
22 قیمت تیرآهن ترک سنگین شاخه 305 720,000
22 قیمت تیرآهن ترک سبک شاخه 280 680,000
22 قیمت تیرآهن چین شاخه 285 720,000
تیرآهن 24
24 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 370 925,000
24 قیمت تیرآهن ترک سنگین شاخه 365 900,000
24 قیمت تیرآهن ترک سبک شاخه 325 763,000
24 قیمت تیرآهن طوس شاخه 335 830,000
تیرآهن 27
27 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 430 1,125,000
27 قیمت تیرآهن ترک سنگین شاخه 425 1,090,000
27 قیمت تیرآهن ترک سبک شاخه 410 990,000
27 قیمت تیرآهن طوس شاخه 425 1,065,000
تیرآهن 30
30 قیمت تیرآهن اصفهان شاخه 500 1,310,000
30 قیمت تیرآهن اروپا شاخه 450 1,285,000
30 قیمت تیرآهن روس شاخه 455 1,010,000
30 قیمت تیرآهن ترک سبک شاخه 410 1,005,000
منبع قیمت : قیمت آهن

 

نرم افزار قیمت روز آهن آلات

در باره نویسنده :

⭐ منوی سریع