قیمت فوم سقفی 13 خرداد 1393

قیمت فوم سقفی 13 خرداد 1393

با ما تماس بگیرید

02166316099

واحد و قیمت فوم سقفی برحسب عدد و تومان میباشد.

فوم سقفی کندسوز کره ای با تراکم(دانسیته)9.5 تا 10.5
ابعادمحصولنوعقیمت هرعدد
20*66*100فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم 9.5- 10.56,600
25*66*100فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم 9.5- 10.57,800
20*50*200فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم 9.5- 10.59,100
25*52*200فوم سقفی کندسوز کره ایتراکم 9.5- 10.511,100
منبع قیمت : قیمت آهن

 

نرم افزار قیمت آهن

About the Author:

⭐ منوی سریع