قیمت تیرچه فلزی شنبه 3 آبان 1393

قیمت تیرچه فلزی شنبه 3 آبان 1393

قیمت تیرچه فلزی شنبه 3 آبان 1393

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

« قیمت تیرچه برحسب کیلو و به تومان میباشد »

کد ارتفاع (Cm) محصول قیمت
1000 25 قیمت تیرچه فلزی 2350
1001 20 قیمت تیرچه فلزی 2350

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کد ضخامت پهنا (Cm) محصول قیمت
1002 3 میل 10 ورق تیرچه 2060
1003 4 میل 12 ورق تیرچه 2080
1004 5 میل 14 ورق تیرچه 2100

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کد ضخامت محصول قیمت
1005 3 میل نبشی تیرچه 2100
1006 4 میل نبشی تیرچه 2120

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع