قیمت تیرچه فلزی شنبه 3 آبان 1393

قیمت تیرچه فلزی شنبه 3 آبان 1393

قیمت تیرچه فلزی شنبه 3 آبان 1393

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

« قیمت تیرچه برحسب کیلو و به تومان میباشد »

کدارتفاع (Cm)محصولقیمت
100025قیمت تیرچه فلزی2350
100120قیمت تیرچه فلزی2350

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا (Cm)محصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه2060
10034 میل12ورق تیرچه2080
10045 میل14ورق تیرچه2100

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه2100
10064 میلنبشی تیرچه2120

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع