قیمت صفحه ستون و بولت شنبه 3 آبان 1393

قیمت صفحه ستون و بولت شنبه 3 آبان 1393

قیمت صفحه ستون و بولت شنبه 3 آبان 1393

کدسایزطول رزوهنوع بولتقیمت
9001810 cmمیلگرد فابریک2300
9011815 cmمیلگرد فابریک2400
9022010 cmمیلگرد فابریک2200
9032015 cmمیلگرد فابریک2230
9042510 cmمیلگرد فابریک2150
9052515 cmمیلگرد فابریک2150
9062810 cmمیلگرد فابریک2120
9072815 cmمیلگرد فابریک2150
9083210 cmمیلگرد فابریک2100
9093215 cmمیلگرد فابریک2150

قیمت مهره بولت

کدسایزمحصولقیمت
91016مهره بولت250
91118مهره بولت350
91220مهره بولت400
91322مهره بولت500
91425مهره بولت700
91530مهره بولت2000

قیمت صفحه ستون

کدسایز(mm)محصولنوعقیمت
9168صفحه ستون فولاد مبارکهورق برش خورده2020
91710صفحه ستون فولاد مبارکهورق برش خورده2020
91812صفحه ستون فولاد مبارکهورق برش خورده2050
91915صفحه ستون فولاد مبارکهورق برش خورده2040
92020صفحه ستون فولاد مبارکهورق برش خورده1970
92125صفحه ستون فولاد مبارکهورق برش خورده1970
92230صفحه ستون فولاد مبارکهورق برش خورده2000

اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان

اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان

About the Author:

⭐ منوی سریع