قیمت صفحه ستون و بولت شنبه 3 آبان 1393

قیمت صفحه ستون و بولت شنبه 3 آبان 1393

قیمت صفحه ستون و بولت شنبه 3 آبان 1393

کد سایز طول رزوه نوع بولت قیمت
900 18 10 cm میلگرد فابریک 2300
901 18 15 cm میلگرد فابریک 2400
902 20 10 cm میلگرد فابریک 2200
903 20 15 cm میلگرد فابریک 2230
904 25 10 cm میلگرد فابریک 2150
905 25 15 cm میلگرد فابریک 2150
906 28 10 cm میلگرد فابریک 2120
907 28 15 cm میلگرد فابریک 2150
908 32 10 cm میلگرد فابریک 2100
909 32 15 cm میلگرد فابریک 2150

قیمت مهره بولت

کد سایز محصول قیمت
910 16 مهره بولت 250
911 18 مهره بولت 350
912 20 مهره بولت 400
913 22 مهره بولت 500
914 25 مهره بولت 700
915 30 مهره بولت 2000

قیمت صفحه ستون

کد سایز(mm) محصول نوع قیمت
916 8 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2020
917 10 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2020
918 12 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2050
919 15 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2040
920 20 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1970
921 25 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1970
922 30 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2000

اجرت سوراخکاری دریل 500 تومان

اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان

About the Author:

⭐ منوی سریع