قیمت ناودانی یکشنبه 4 آبان 1393

قیمت ناودانی یکشنبه 4 آبان 1393

قیمت ناودانی یکشنبه 4 آبان 1393

« قیمت ناودانی برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز محصول طول وزن قیمت
500 6 قیمت ناودانی فابریک 6 30 2060
501 8 قیمت ناودانی فابریک 6 42 1960
502 10 قیمت ناودانی فابریک 6 52 1950
503 12 قیمت ناودانی فابریک 6 64 2030
504 14 قیمت ناودانی فابریک 6 75 2030
505 16 قیمت ناودانی فابریک 6 85 2040
506 18 قیمت ناودانی فابریک 6 97 3180
507 20 قیمت ناودانی فابریک 6 105 3030
508 22 قیمت ناودانی فابریک 6 175 2150

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع