قیمت میلگرد 6 آبان 1393

قیمت میلگرد 6 آبان 1393

  • قیمت میلگرد هر روز ساعت 11 الی 13 بروز رسانی میشود.

  • قیمت میلگرد های ذیل قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

  • به دلیل نوسانات قیمت در ساعات روز جهت خرید و تائید نهایی به صورت جزئی (خرده) و یا بصورت عمده ظرفیتی (22 تن تریلی) با شماره 02166316099 تماس حاصل فرمایید.

  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با نازلترین قیمت تحویل میگردد.

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز محصول نوع وزن تخلیه قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1850
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1860
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1855
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1875
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1940
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1905
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1940
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1930
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1860
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1820
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1915
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1840
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1940
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1815
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1815
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1840
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1830
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1820
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1880
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1825
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1880
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1815
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1840
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1820
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1835
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1825
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1835
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1810
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1850
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1850
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1810
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1855
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1780
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1825
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1855
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1835
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1810
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1840
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1760
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1830
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1820
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1790
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1810
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1850
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1840
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1760
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1845
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1825
148 18 میلگرد چین A3 24 تهران 1780
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1820
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1820
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1820
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1850
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1820
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1820
155 18 میلگرد یزد A3 24 تهران 1770
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1850
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1835
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1840
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1760
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1760
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1830
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1825
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1810
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1825
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1850
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1835
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1850
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1835
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1820
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1850
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1760
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1825
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1810
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1760
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1820
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1850
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1850
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1825
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1820
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1830
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1850
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1840
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1820
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1825
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1850
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1850
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1850
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1820
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1830
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1820
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1850
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1825
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1840
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1855
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1845
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1825
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1850

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع