قیمت نبشی و سپری 7 آبان 1393

قیمت نبشی و سپری 7 آبان 1393

قیمت نبشی و سپری 7 آبان 1393

 

قیمت نبشی

«قیمت نبشی برحسب کیلو و به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدسایزمحصولطولوزنقیمت
6003نبشی فابریک6 متری82100
6014نبشی فابریک6 متری152000
6025نبشی فابریک6 متری242000
6036نبشی فابریک6 متری331985
6047نبشی فابریک6 متری462300
6058نبشی فابریک6 متری601960
6059نبشی فابریک6 متری731985
60610نبشی فابریک6 متری901980
60712نبشی فابریک6 متری1351970
60815نبشی فابریک6 متری2102630

قیمت سپری

« قیمت سپری برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدسایزمحصولطولوزنقیمت
6103سپری فابریک6 متری102350
6114سپری فابریک6 متری172100
6125سپری فابریک6 متری262100
6136سپری فابریک6 متری372600

جدول وزن نبشی بطول 6 متر

سایز میلیمتروزن کیلوسایز میلیمتروزن کیلو
2*20*2035*30*5018
3*20*2055*40*5020
2*25*2546*30*6024
3*25*2576*40*6027
3*30*3096*50*6030
4*30*30118*30*8040
3*35*35128*40*8043
4*35*35128*50*8047
3*40*40118*60*8050
4*40*401410*40*10063
5*40*401810*50*10067
5*50*502210*60*10072
6*55*553010*80*10081
6*60*603210*50*12076
7*60*603812*50*12092
6*70*703812*60*12097
7*70*704414*70*140132
8*70*705014*80*140138
7*80*805014*100*140151
8*80*805715*80*150155
8*90*906410*100*160117
9*90*907316*100*160187
10*100*1009012*120*160151
10*120*12010816*120*160201
12*120*12012512*120*180162
14*140*14017618*120*180243
15*150*15020218*180*180291

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع