قیمت ورق 7 آبان 1393

قیمت ورق 7 آبان 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کد سایز محصول نوع طول قیمت
400 ورق 8 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2040
401 ورق 10 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2050
402 ورق 10 میل ورق قطعات داخلی 6 2020
403 ورق 12 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2070
404 ورق 12 میل ورق قطعات داخلی 6 2040
405 ورق 15 میل ورق فولاد مبارکه فابریک 6 2040
406 ورق 15 میل ورق قطعات داخلی 6 2020
407 ورق 20 میل ورق کاویان فابریک 6 1960
408 ورق 20 میل ورق قطعات داخلی 6 1950
409 ورق 25 میل ورق کاویان فابریک 6 1970
410 ورق 25 میل ورق پارس داخلی 6 1940
411 ورق 25 میل ورق کاویان فابریک 6 1980

About the Author:

⭐ منوی سریع