قیمت تیرچه کرومیت 10 آبان 1393

قیمت تیرچه کرومیت 10 آبان 1393

قیمت تیرچه کرومیت 10 آبان 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2350
100120قیمت تیرچه کرومیت2350

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت2085
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت2100
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت2130

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت2120
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت2135

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع