قیمت فوم سقفی 15 آبان 1393

قیمت فوم سقفی 15 آبان 1393

 

قیمت فوم

« قیمت فوم برحسب عدد و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدطول×عرض×ضخامتمحصولکاربریتراکم ,دانسیتهقیمت
800100×66×20فوم سقفیتیرچه فلزی87700
801100×66×25فوم سقفیتیرچه فلزی89200
802200×50×20فوم سقفیتیرچه سفالی811200
803200×50×25فوم سقفیتیرچه سفالی813700
804100×66×20فوم سقفیتیرچه فلزی9-109200
805100×66×25فوم سقفیتیرچه فلزی9-1010700
806200×50×20فوم سقفیتیرچه سفالی9-1013200
807200×50×25فوم سقفیتیرچه سفالی9-1015700

 

فوم ورق

کدطول×عرض×ضخامتمحصولتراکمقیمت
808200×100×100بلوک کامل7-8110000
809200×100×1فوم ورق7-81250
810200×100×2فوم ورق7-82500
811200×100×3فوم ورق7-84000
812200×100×4فوم ورق7-85300
813200×100×5فوم ورق7-86500
814200×100×6فوم ورق7-86800
815200×100×7فوم ورق7-88000
816200×100×8فوم ورق7-89000
817200×100×9فوم ورق7-810000
818200×100×10فوم ورق7-811000
819تمام ضخامتها موجود استفوم ورق7-8021-66316099

«قیمت محصولات به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

⭐ منوی سریع