قیمت ورق 15 آبان 1393

قیمت ورق 15 آبان 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کدسایزمحصولنوعطولقیمت
400ورق 8 میلورق فولاد مبارکهفابریک62040
401ورق 10 میلورق فولاد مبارکهفابریک62050
402ورق 10 میلورق قطعاتداخلی62020
403ورق 12 میلورق فولاد مبارکهفابریک62070
404ورق 12 میلورق قطعاتداخلی62040
405ورق 15 میلورق فولاد مبارکهفابریک62040
406ورق 15 میلورق قطعاتداخلی62020
407ورق 20 میلورق کاویانفابریک61960
408ورق 20 میلورق قطعاتداخلی61950
409ورق 25 میلورق کاویانفابریک61970
410ورق 25 میلورق پارسداخلی61940
411ورق 25 میلورق کاویانفابریک61980
⭐ منوی سریع