قیمت صفحه ستون و بولت 17 آبان 1393

قیمت صفحه ستون و بولت 17 آبان 1393

قیمت صفحه ستون و بولت 17 آبان 1393

 

قیمت بولت 

« قیمت بولت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

 

کد سایز طول رزوه نوع بولت قیمت
900 18 10 cm میلگرد فابریک 2290
901 18 15 cm میلگرد فابریک 2390
902 20 10 cm میلگرد فابریک 2190
903 20 15 cm میلگرد فابریک 2220
904 25 10 cm میلگرد فابریک 2090
905 25 15 cm میلگرد فابریک 2090
906 28 10 cm میلگرد فابریک 2090
907 28 15 cm میلگرد فابریک 2090
908 32 10 cm میلگرد فابریک 2090
909 32 15 cm میلگرد فابریک 2140

 

قیمت مهره بولت

کد سایز محصول قیمت هر عدد
910 16 مهره بولت 250
911 18 مهره بولت 300
912 20 مهره بولت 400
913 22 مهره بولت 500
914 25 مهره بولت 700
915 30 مهره بولت 2000

 

قیمت صفحه ستون

« قیمت صفحه ستون برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز(mm) محصول نوع قیمت
916 8 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2070
917 10 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2040
918 12 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2060
919 15 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 2050
920 20 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1970
921 25 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1980
922 30 صفحه ستون فولاد مبارکه ورق برش خورده 1990

  اجرت سوراخکاری با دریل 500 تومان تا سایز 22 بالای سایز 22 توافقی میباشد

سوراخ کاری با دریل با دقت 2 میلیمتر میباشد

اجرت سوراخکاری پانچ 300 تومان تا سایز 22 و بالای سایز 22 توافقی میباشد

سوراخ کاری با دریل با دقت 5 میلیمتر میباشد

About the Author:

⭐ منوی سریع