قیمت ورق 17 آبان 1393

قیمت ورق 17 آبان 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کدسایزمحصولنوعطولقیمت
400ورق 8 میلورق فولاد مبارکهفابریک62030
401ورق 10 میلورق فولاد مبارکهفابریک62040
402ورق 10 میلورق قطعاتداخلی62010
403ورق 12 میلورق فولاد مبارکهفابریک62060
404ورق 12 میلورق قطعاتداخلی62030
405ورق 15 میلورق فولاد مبارکهفابریک62030
406ورق 15 میلورق قطعاتداخلی62010
407ورق 20 میلورق کاویانفابریک61950
408ورق 20 میلورق قطعاتداخلی61940
409ورق 25 میلورق کاویانفابریک61960
410ورق 25 میلورق پارسداخلی61930
411ورق 25 میلورق کاویانفابریک61970

About the Author:

⭐ منوی سریع