قیمت فوم سقفی 20 آبان 1393

قیمت فوم سقفی 20 آبان 1393

 

قیمت فوم

« قیمت فوم برحسب عدد و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدطول×عرض×ضخامتمحصولکاربریتراکم ,دانسیتهقیمت
800100×66×20فوم سقفیتیرچه فلزی87000
801100×66×25فوم سقفیتیرچه فلزی88200
802200×50×20فوم سقفیتیرچه سفالی89800
803200×50×25فوم سقفیتیرچه سفالی812300
804100×66×20فوم سقفیتیرچه فلزی9-109000
805100×66×25فوم سقفیتیرچه فلزی9-1010000
806200×50×20فوم سقفیتیرچه سفالی9-1011800
807200×50×25فوم سقفیتیرچه سفالی9-1013500

 

فوم ورق

کدطول×عرض×ضخامتمحصولتراکمقیمت
808200×100×100بلوک کامل7-8110000
809200×100×1فوم ورق7-81250
810200×100×2فوم ورق7-82500
811200×100×3فوم ورق7-83600
812200×100×4فوم ورق7-84800
813200×100×5فوم ورق7-86000
814200×100×6فوم ورق7-87200
815200×100×7فوم ورق7-88400
816200×100×8فوم ورق7-89600
817200×100×9فوم ورق7-810800
818200×100×10فوم ورق7-815000
819تمام ضخامتها موجود استفوم ورق7-8021-66316099

«قیمت محصولات به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع