قیمت تیرچه کرومیت 21 آبان 1393

قیمت تیرچه کرومیت 21 آبان 1393

قیمت تیرچه کرومیت 21 آبان 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کد ارتفاع سانتیمتر محصول قیمت
1000 25 قیمت تیرچه کرومیت 2340
1001 20 قیمت تیرچه کرومیت 2340

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کد ضخامت پهنا سانتیمتر محصول قیمت
1002 3 میل 10 ورق تیرچه کرومیت 2065
1003 4 میل 12 ورق تیرچه کرومیت 2090
1004 5 میل 14 ورق تیرچه کرومیت 2110

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کد ضخامت محصول قیمت
1005 3 میل نبشی تیرچه کرومیت 2100
1006 4 میل نبشی تیرچه کرومیت 2115

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع