قیمت تیرچه کرومیت 27 آبان 1393

قیمت تیرچه کرومیت 27 آبان 1393

قیمت تیرچه کرومیت 27 آبان 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2340
100120قیمت تیرچه کرومیت2340

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت2065
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت2090
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت2110

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت2100
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت2115

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع