قیمت نبشی و سپری 4 آذر 1393

قیمت نبشی و سپری 4 آذر 1393

قیمت نبشی و سپری 4 آذر 1393

 

قیمت نبشی

«قیمت نبشی برحسب کیلو و به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدمحصولطولوزن کیلوقیمت تومان
600قیمت نبشی 36 متری82090
601قیمت نبشی 46 متری151960
602قیمت نبشی 56 متری241950
603قیمت نبشی 66 متری331935
604قیمت نبشی 76 متری462230
605قیمت نبشی 86 متری601950
605قیمت نبشی 96 متری732490
606قیمت نبشی 106 متری901950
607قیمت نبشی 126 متری1351950
608قیمت نبشی 156 متری2102620

قیمت سپری

« قیمت سپری برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کدمحصولطولوزنقیمت
610قیمت نبشی 36 متری102340
611قیمت نبشی 46 متری172090
612قیمت نبشی 56 متری262090
613قیمت نبشی 66 متری372500

جدول وزن نبشی بطول 6 متر

سایز میلیمتروزن کیلوسایز میلیمتروزن کیلو
2*20*2035*30*5018
3*20*2055*40*5020
2*25*2546*30*6024
3*25*2576*40*6027
3*30*3096*50*6030
4*30*30118*30*8040
3*35*35128*40*8043
4*35*35128*50*8047
3*40*40118*60*8050
4*40*401410*40*10063
5*40*401810*50*10067
5*50*502210*60*10072
6*55*553010*80*10081
6*60*603210*50*12076
7*60*603812*50*12092
6*70*703812*60*12097
7*70*704414*70*140132
8*70*705014*80*140138
7*80*805014*100*140151
8*80*805715*80*150155
8*90*906410*100*160117
9*90*907316*100*160187
10*100*1009012*120*160151
10*120*12010816*120*160201
12*120*12012512*120*180162
14*140*14017618*120*180243
15*150*15020218*180*180291

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع