قیمت تیرچه کرومیت 15 آذر 1393

قیمت تیرچه کرومیت 15 آذر 1393

قیمت تیرچه کرومیت 15 آذر 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2320
100120قیمت تیرچه کرومیت2320

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت2055
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت2080
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت2100

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت2080
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت2095

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع