قیمت میلگرد 24 آذر 1393

قیمت میلگرد 24 آذر 1393

 

  • قیمت میلگرد هر روز ساعت 11 الی 13 بروز رسانی میشود.

  • قیمت میلگرد های ذیل قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

  • به دلیل نوسانات قیمت در ساعات روز جهت خرید و تائید نهایی به صورت جزئی (خرده) و یا بصورت عمده ظرفیتی (22 تن تریلی) با شماره 02166316099 تماس حاصل فرمایید.

  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با نازلترین قیمت تحویل میگردد.

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز محصول نوع وزن تخلیه قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1810
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1805
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1810
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1820
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1870
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1845
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1890
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1870
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1805
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1800
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1840
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1740
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1850
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1755
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1755
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1785
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1760
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1740
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1800
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1775
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1800
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1745
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1770
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1750
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1750
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1750
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1760
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1760
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1810
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1800
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1750
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1805
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1740
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1770
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1805
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1765
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1750
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1745
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1740
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1740
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1760
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1750
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1760
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1800
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1750
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1740
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1800
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1770
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1740
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1750
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1750
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1760
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1800
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1750
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1750
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1730
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1800
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1760
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1795
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1740
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1740
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1760
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1770
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1760
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1755
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1800
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1770
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1800
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1775
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1730
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1800
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1730
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1755
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1745
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1730
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1760
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1800
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1800
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1770
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1750
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1750
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1800
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1780
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1760
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1770
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1800
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1800
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1800
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1750
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1750
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1760
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1800
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1770
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1770
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1805
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1800
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1770
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1800

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع