قیمت تیرچه کرومیت 4 دی 1393

قیمت تیرچه کرومیت 4 دی 1393

قیمت تیرچه کرومیت 4 دی 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2300
100120قیمت تیرچه کرومیت2300

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت2045
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت2050
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت2080

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت2060
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت2065

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع