قیمت ورق 7 دی 1393

قیمت ورق 7 دی 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کدسایزمحصولنوعطولقیمت
400ورق 8 میلورق فولاد مبارکهفابریک62020
401ورق 10 میلورق فولاد مبارکهفابریک62020
402ورق 10 میلورق قطعاتداخلی61970
403ورق 12 میلورق فولاد مبارکهفابریک62020
404ورق 12 میلورق قطعاتداخلی61990
405ورق 15 میلورق فولاد مبارکهفابریک62010
406ورق 15 میلورق قطعاتداخلی61980
407ورق 20 میلورق کاویانفابریک61950
408ورق 20 میلورق قطعاتداخلی61920
409ورق 25 میلورق کاویانفابریک61950
410ورق 25 میلورق پارسداخلی61930
411ورق30 میلورق کاویانفابریک61990

About the Author:

⭐ منوی سریع