قیمت میلگرد 24 دی 1393

قیمت میلگرد 24 دی 1393

 

  • قیمت میلگرد هر روز ساعت 11 الی 13 بروز رسانی میشود.

  • قیمت میلگرد های ذیل قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

  • به دلیل نوسانات قیمت در ساعات روز جهت خرید و تائید نهایی به صورت جزئی (خرده) و یا بصورت عمده ظرفیتی (22 تن تریلی) با شماره 02166316099 تماس حاصل فرمایید.

  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با نازلترین قیمت تحویل میگردد.

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز محصول نوع وزن تخلیه قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1790
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1795
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1800
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1730
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1800
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1765
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1820
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1820
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1730
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1750
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1760
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1710
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1790
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1685
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1665
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1710
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1700
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1660
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1730
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1695
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1720
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1675
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1705
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1690
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1680
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1680
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1690
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1680
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1760
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1750
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1670
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1765
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1650
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1705
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1760
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1685
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1680
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1685
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1680
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1680
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1680
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1670
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1670
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1760
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1680
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1650
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1760
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1705
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1650
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1680
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1680
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1680
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1750
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1670
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1680
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1650
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1740
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1690
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1685
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1660
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1650
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1680
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1705
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1680
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1675
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1750
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1690
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1740
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1695
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1660
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1750
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1660
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1655
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1685
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1650
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1680
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1750
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1740
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1705
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1680
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1680
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1750
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1690
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1680
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1715
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1750
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1750
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1740
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1680
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1680
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1680
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1750
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1705
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1690
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1755
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1750
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1705
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1750

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع