قیمت فوم سقفی 29 دی 1393

قیمت فوم سقفی 29 دی 1393

 

قیمت فوم

« قیمت فوم برحسب عدد و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد طول×عرض×ضخامت محصول کاربری تراکم ,دانسیته قیمت
800 100×66×20 فوم سقفی تیرچه فلزی 8 5700
801 100×66×25 فوم سقفی تیرچه فلزی 8 6800
802 200×50×20 فوم سقفی تیرچه سفالی 8 8200
803 200×50×25 فوم سقفی تیرچه سفالی 8 9800
804 100×66×20 فوم سقفی تیرچه فلزی 9-10 7700
805 100×66×25 فوم سقفی تیرچه فلزی 9-10 8800
806 200×50×20 فوم سقفی تیرچه سفالی 9-10 10200
807 200×50×25 فوم سقفی تیرچه سفالی 9-10 11800

 

فوم ورق

کد طول×عرض×ضخامت محصول تراکم قیمت
808 200×100×100 بلوک کامل 7-8 120000
809 200×100×1 فوم ورق 7-8 3000
810 200×100×2 فوم ورق 7-8 2800
811 200×100×3 فوم ورق 7-8 3800
812 200×100×4 فوم ورق 7-8 5000
813 200×100×5 فوم ورق 7-8 6300
814 200×100×6 فوم ورق 7-8 7000
815 200×100×7 فوم ورق 7-8 8000
816 200×100×8 فوم ورق 7-8 8800
817 200×100×9 فوم ورق 7-8 9800
818 200×100×10 فوم ورق 7-8 12000
819 تمام ضخامتها موجود است فوم ورق 7-8 021-66316099

«قیمت محصولات به تومان میباشد»

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع