قیمت ورق 5 بهمن 1393

قیمت ورق 5 بهمن 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کدسایزمحصولنوعطولقیمت
400ورق 8 میلورق فولاد مبارکهفابریک62000
401ورق 10 میلورق فولاد مبارکهفابریک62000
402ورق 10 میلورق قطعاتداخلی61940
403ورق 12 میلورق فولاد مبارکهفابریک62000
404ورق 12 میلورق قطعاتداخلی61950
405ورق 15 میلورق فولاد مبارکهفابریک62000
406ورق 15 میلورق قطعاتداخلی61940
407ورق 20 میلورق کاویانفابریک61930
408ورق 20 میلورق قطعاتداخلی61910
409ورق 25 میلورق کاویانفابریک61930
410ورق 25 میلورق پارسداخلی61920
411ورق30 میلورق کاویانفابریک61950

About the Author:

⭐ منوی سریع