قیمت تیرچه کرومیت 8 بهمن 1393

قیمت تیرچه کرومیت 8 بهمن 1393

قیمت تیرچه کرومیت 8 بهمن 1393

« قیمت تیرچه کرومیت برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

قیمت تیرچه کرومیت

کدارتفاع سانتیمترمحصولقیمت
100025قیمت تیرچه کرومیت2280
100120قیمت تیرچه کرومیت2280

قیمت ورق تیرچه کرومیت

کدضخامتپهنا سانتیمترمحصولقیمت
10023 میل10ورق تیرچه کرومیت1960
10034 میل12ورق تیرچه کرومیت1970
10045 میل14ورق تیرچه کرومیت2050

قیمت نبشی تیرچه کرومیت

کدضخامتمحصولقیمت
10053 میلنبشی تیرچه کرومیت1980
10064 میلنبشی تیرچه کرومیت1985

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع