قیمت میلگرد 8 بهمن 1393

قیمت میلگرد 8 بهمن 1393

 

  • قیمت میلگرد هر روز ساعت 11 الی 13 بروز رسانی میشود.

  • قیمت میلگرد های ذیل قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

  • به دلیل نوسانات قیمت در ساعات روز جهت خرید و تائید نهایی به صورت جزئی (خرده) و یا بصورت عمده ظرفیتی (22 تن تریلی) با شماره 02166316099 تماس حاصل فرمایید.

  • در صورت سفارش عمده از کارخانه با نازلترین قیمت تحویل میگردد.

« قیمت میلگرد برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

کد سایز محصول نوع وزن تخلیه قیمت
100 5.5 میلگرد چین کلاف 1تن تهران 1730
101 6.5 میلگرد ملایر کلاف 1تن تهران 1795
102 6.5 میلگرد نطنز کلاف 1تن تهران 1800
103 8 میلگرد قزوین A2 6 تهران 1700
104 8 میلگرد هیربد A2 6 تهران 1790
105 8 میلگرد آذرامین A2 5 کارخانه 1725
106 8 میلگرد اهواز کلاف 2 تن تهران 1800
107 8 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1800
108 10 میلگرد آذرامین A2 7 کارخانه 1695
109 10 ساده 6 متری A2 4 تهران 1750
110 10 میلگرد امیرکبیر A2 8 تهران 1740
111 10 میلگرد آرین A2 8 تهران 1695
112 10 میلگرد الیگودرز کلاف 2 تن تهران 1750
113 10 میلگرد پارس A2 7 تهران 1625
114 10 میلگرد قزوین A2 8 تهران 1615
115 12 میلگرد آذرامین A3 10 کارخانه 1680
116 12 میلگرد هیربد A2 11 تهران 1680
117 12 میلگرد تاکستان A2 11 تهران 1620
118 12 میلگرد امیرکبیر A2 11 تهران 1700
119 12 میلگرد شمس A2 11 تهران 1635
120 12 میلگرد کوثر A3 11 تهران 1700
121 12 میلگرد قزوین A2 11 تهران 1615
122 14 میلگرد آذرامین A3 14 کارخانه 1670
123 14 میلگرد امیرکبیر A2 14 تهران 1650
124 14 میلگرد زاگرس A3 14 تهران 1650
125 14 میلگرد پرشین A3 14 تهران 1650
126 14 میلگرد شاهرود A3 14 تهران 1660
127 14 میلگرد آریا ذوب A3 14 تهران 1650
128 14 میلگرد نیشابور A3 14 تهران 1720
129 14 میلگرد میانه A3 14 تهران 1710
130 14 میلگرد ابهر A2 14 تهران 1640
131 14 میلگرد کاشان A3 14 تهران 1725
132 14 میلگرد آریان A2 14 تهران 1600
133 16 میلگرد آذرامین A3 18 کارخانه 1670
134 16 میلگرد اصفهان A3 19 تهران 1710
135 16 میلگرد شاهرود A3 19 تهران 1655
136 16 میلگرد آریا ذوب A3 19 تهران 1640
137 16 میلگرد پرشین A3 19 تهران 1645
138 16 میلگرد الوند A2 19 تهران 1600
139 16 میلگرد امیرکبیر A3 19 تهران 1640
140 16 میلگرد هیربد A3 19 تهران 1640
141 16 میلگرد شمس A2 19 تهران 1620
142 16 میلگرد ابهر A3 19 تهران 1640
143 16 میلگرد نیشابور A3 19 تهران 1720
144 16 میلگرد تبریز A3 19 تهران 1630
145 16 میلگرد آریان A2 19 تهران 1600
146 18 میلگرد اصفهان A3 24 تهران 1710
147 18 میلگرد آذرامین A3 23 کارخانه 1670
148 18 میلگرد چین A2 24 تهران 1600
149 18 میلگرد هیربد A3 24 تهران 1630
150 18 میلگرد امیرکبیر A3 24 تهران 1620
151 18 میلگرد آریا ذوب A3 24 تهران 1630
152 18 میلگرد نیشابور A3 24 تهران 1710
153 18 میلگرد زاگرس A3 24 تهران 1640
154 18 میلگرد پرشین A3 24 تهران 1630
155 18 میلگرد یزد A2 24 تهران 1600
156 18 میلگرد میانه A3 24 تهران 1700
157 18 میلگرد شاهرود A3 24 تهران 1650
158 18 میلگرد کوثر A3 24 تهران 1655
159 18 میلگرد الوند A2 24 تهران 1600
160 18 میلگرد آریان A2 24 تهران 1600
161 20 میلگرد پرشین A3 30 تهران 1640
162 20 میلگرد آذرامین A3 29 کارخانه 1670
163 20 میلگرد آریا ذوب A3 30 تهران 1630
164 20 میلگرد زاگرس A3 30 تهران 1635
165 20 میلگرد نیشابور A3 30 تهران 1710
166 20 میلگرد شاهرود A3 30 تهران 1650
167 20 میلگرد میانه A3 30 تهران 1700
168 20 میلگرد کوثر A3 30 تهران 1665
169 20 میلگرد نطنز A3 30 تهران 1610
170 20 میلگرد اصفهان A3 30 تهران 1710
171 20 میلگرد الوند A2 30 تهران 1610
172 20 میلگرد البرز A3 30 تهران 1615
173 20 میلگرد امیرکبیر A3 30 تهران 1635
174 20 میلگرد آریان A2 30 تهران 1600
175 20 میلگرد هیربد A3 30 تهران 1630
176 22 میلگرد نیشابور A3 36 تهران 1710
177 22 میلگرد میانه A3 36  تهران 1700
178 22 میلگرد آذرامین A3 36  کارخانه 1670
179 22 میلگرد زاگرس A3 36  تهران 1640
180 22 میلگرد آریا ذوب A3 36  تهران 1630
181 22 میلگرد اصفهان A3 36  تهران 1710
182 22 میلگرد کوثر A3 36  تهران 1660
183 22 میلگرد هیربد A3 36  تهران 1630
184 25 میلگرد آذرامین A3 47  کارخانه 1670
185 25 میلگرد نیشابور A3 47  تهران 1710
186 25 میلگرد اصفهان A3 47  تهران 1710
187 25 میلگرد میانه A3 47  تهران 1700
188 25 میلگرد آریا ذوب A3 47  تهران 1630
189 25 میلگرد زاگرس A3 47  تهران 1640
190 25 میلگرد هیربد A3 47  تهران 1630
191 28 میلگرد نیشابور A3 56  تهران 1710
192 28 میلگرد آذرامین A3 56  کارخانه 1670
193 28 میلگرد کوثر A3 56  تهران 1650
194 28 میلگرد کاشان A3 56  تهران 1725
195 32 میلگرد اصفهان A3 75  تهران 1710
196 32 میلگرد آذرامین A3 75  کارخانه 1670
197 32 میلگرد نیشابور A3 75  تهران 1710

[جهت خرید و تایید نهایی با 02166316099 تماس بگیرید]

About the Author:

⭐ منوی سریع