قیمت ورق 18 بهمن 1393

قیمت ورق 18 بهمن 1393

 

قیمت ورق آهن

« قیمت ورق آهن برحسب کیلو و به تومان میباشد »

[ جهت خرید و تایید نهایی باما تماس بگیرید 02166316099]

کدسایزمحصولنوعطولقیمت
400ورق 8 میلورق فولاد مبارکهفابریک61990
401ورق 10 میلورق فولاد مبارکهفابریک61990
402ورق 10 میلورق قطعاتداخلی61930
403ورق 12 میلورق فولاد مبارکهفابریک61990
404ورق 12 میلورق قطعاتداخلی61940
405ورق 15 میلورق فولاد مبارکهفابریک61990
406ورق 15 میلورق قطعاتداخلی61930
407ورق 20 میلورق کاویانفابریک61920
408ورق 20 میلورق قطعاتداخلی61900
409ورق 25 میلورق کاویانفابریک61920
410ورق 25 میلورق پارسداخلی61910
411ورق30 میلورق کاویانفابریک61940

About the Author:

⭐ منوی سریع